ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ค่ะ
 
 
 
  

 
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตร
 
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทุนทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ
 
การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการสาธารณูปโภค
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร
 
 
  

 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการตลาด
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ม.ค. 2552
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 โทรศัพท์ : 056-478-112 โทรสาร : 056-478-112
จำนวนผู้เข้าชม 2,848,382 เริ่มนับ 22 ม.ค. 2552
จัดทำโดย : NAXsolution.com